Organisatie

De Vereniging Diervoederspecialiteiten en Diergezondheidsproducten Nederland (VDDN) heeft naast het bestuur en de ledenvergadering de volgende werkgroepen en commissies ingesteld.

  • Netwerkgroep producten voor de diervoederindustrie voor alle leden die producten produceren en leveren aan de diervoederindustrie.
  • Netwerkgroep producten voor de veehouderij voor alle leden die producten direct of via distributeurs leveren aan de veehouderij.
  • Werkgroep Feed Safety en Wetgeving voor coördinatie van de belangenbehartiging richting de overheid en diervoederveiligheidssystemen.
  • PR Commissie welke zich bezighoudt met de interne communicatie, ledenwerving en promotie van de VDDN.