Historie

De Vereniging Diervoederspecialiteiten en Diergezondheidsproducten Nederland (VDDN) is op 1 januari 2016 gevormd uit drie brancheverenigingen, te weten Dufagro, Fagrovet en Nefato. In 2015 hebben deze drie organisaties elkaar gevonden om hun belangen in Nederland gezamenlijk te behartigen.

Dufagro is opgericht in 2004 door een groep distributeurs van diervoederadditieven. De leden zijn veelal ondernemers, die hun producten leveren aan de diervoederindustrie in Noordwest Europa. Door samen te werken konden deze ondernemers hun stem laten horen bij het Ministerie, de NVWA, GMP+ International en het voormalige Productschap Diervoeder.

Fagrovet is opgericht in 1976. Oorspronkelijk waren de leden producenten en distributeurs van diergeneesmiddelen, die zonder tussenkomst van een dierenarts, verkocht mochten worden. Door de veranderende wetgeving zijn steeds meer leden zich gaan richten op aanvullende diervoeders en biociden. Veel van deze producten worden rechtstreeks of via lokale distributeurs geleverd aan veehouderijbedrijven.

Nefato is opgericht in 1967 door Nederlandse producenten en importeurs van toevoegingsmiddelen voor de diervoederindustrie. Door de Europese eenwording is de belangenbehartiging steeds verder opgeschoven naar Europa. Sinds 2005 is Nefato het Nederlandse platform van FEFANA in Brussel. FEFANA behartigt de belangen van producenten en importeurs van toevoegmiddelen voor diervoederwetgeving en registratie van toevoegmiddelen in Europa.