Bestuur

Peter Fidder Voorzitter
Hubert Ruis Penningmeester / Voorzitter netwerkgroep producten voor de veehouderij
Bert van Bremen Voorzitter netwerkgroep producten voor de diervoederindustrie
Jan Akerboom Voorzitter PR Commissie
Wim Thielen Secretaris / Directeur verenigingssecretariaat
John Vonk Bestuurslid
Gelske Speerstra Bestuurslid