Bestuur

Jan Akerboom Voorzitter
Hubert Ruis Penningmeester / Voorzitter netwerkgroep producten voor de veehouderij
Bert van Bremen Voorzitter netwerkgroep producten voor de diervoederindustrie
Hans van Dam Bestuurslid
Fred Schuster Voorzitter PR Commissie
John Vonk Bestuurslid
Gelske Speerstra Bestuurslid
Wim Thielen Secretaris / Directeur verenigingssecretariaat