Dieetvoeders

Dieetvoeders onderscheiden zich door hun bijzondere samenstelling of toegepast procedé van zowel gewone als medicinale diervoeders. De wettelijke basis van dieetvoeders is vastgelegd in de Europese Verordening 767/2009/EG. Daarbij verstaat de wet onder het bijzondere voedingsdoel van een dieetvoeder: ‘het doel te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften van bepaalde categorieën dieren waarvan het spijsverterings- of het absorptiemechanisme, dan wel het metabolisme, tijdelijk of onherstelbaar verstoord is of tijdelijk of onherstelbaar verstoord kan zijn, en die daarom baat kunnen hebben bij de inname van een aan hun toestand aangepast diervoeder.’

Alle toegelaten dieetvoeders binnen de EU staan in de lijst van bestemmingen behorende bij Richtlijn 2008/38/EG.