Missie en Visie

Missie
De VDDN is een belangenbehartiger voor leveranciers van diervoederspecialiteiten en diergezondheidsproducten bij overheden en beijvert acceptatie van de producten van hun leden in de dierlijke productieketen.

Visie
Een platform bieden aan bedrijven om een gezonde, veilige en duurzame veehouderij te faciliteren met diervoederspecialiteiten en diergezondheidsproducten.