Functionele voedermiddelen

“Functioneel voedermiddel” is de Nederlandse term voor wat internationaal taalgebruik wordt aangeduid als “functional feed ingredient”. Deze ingrediënten zijn voedermiddelen zoals gedefinieerd in Marktverordening Diervoeder (EG) nr. 767/2009. Aan deze voedermiddelen wordt een specifieke werking of claim toegekend.
Om een claim op diervoeding te mogen voeren, is een bedrijf gehouden aan artikel 13 van bovengenoemde Marktverordening Diervoeder.

Deze producten mogen alleen op de markt gebracht worden als ze veilig en gezond zijn en geen nadelig effect op het milieu of het dierenwelzijn hebben. Alle geclaimde eigenschappen van het functionele voedermiddel zijn onderbouwd en zijn onderworpen aan het toezicht van de bevoegde autoriteit.