Members and VDDN want to contribute to a sustainable and healthy livestock.

 

Donderdagochtend 26 april 2018 heeft onze voorzitter Anne Cazemier een Koninklijke onderscheiding uitgereikt gekregen. Burgemeester Mr. T.P.J. (Tjerk) Bruinsma van de gemeente Leerdam heeft hem, namens onze koning, de versierselen van Officier in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld.

Anne Cazemier krijgt een Koninklijke onderscheiding uitgereikt voor zijn verdiensten in meerdere verenigingen, organisaties en stichtingen. Anne Cazemier is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De volledige motivering kunt u lezen in onderstaand bericht.

Bijzonder was dat op dezelfde dag Nel van Ziel, de echtgenote van Anne Cazemier, ook een Koninklijke Onderscheiding werd uitgereikt. Zij is benoemd als lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar verdiensten voor de jeugd van Leerdam in de meeste brede zin van het woord.

Cazemier heeft een lange loopbaan binnen de diervoedersector achter zich. In 1984 trad hij als landbouwkundige (later productontwikkelaar) in dienst van CSM Suiker bv in Diemen en heeft binnen deze firma, dat tegenwoordig Corbion Purac heet, tot zijn pensionering in 2010 zijn sporen ruimschoots verdiend. Aan deze inzet kwam echter geen einde na zijn pensionering, want een aantal functies bleef hij op vrijwillige basis vervullen. Zo bleef hij vervolgens nog jarenlang actief betrokken bij diverse commissies en werkgroepen vanuit het Productschap Diervoeder (PDV), waarin hij reeds participeerde tijdens zijn werkzame leven. Onder zijn voorzitterschap werden de voorbereidingen getroffen voor een fusie tussen Nefato en twee andere branche-organisaties, te weten Defagro en Fagrovet. Mede dankzij zijn onpartijdige inzet is hieruit in 2015 de Vereniging Diervoederspecialiteiten en Diervoederproducten Nederland (VDDN) ontstaan.

Niet onvermeld mag blijven, dat Cazemier tijdens zijn loopbaan de auteur en uitvinder was van een in 2010 toegekend patent, dat een natuurlijk alternatief voor antibiotica beschrijft en daarmee een maatschappelijk ongewenst geneesmiddel binnen de veehouderij vervangt. Het product waar de heer Cazemier patent op heeft gekregen, levert een belangrijke bijdrage aan het laten dalen van het gebruik van antibiotica door het toepassen van effectieve natuurlijke alternatieven. Naast de activiteiten, die de heer Cazemier op vrijwillige basis heeft voortgezet na zijn pensionering en die voortkwamen uit zijn werkzame leven, heeft hij in de loop der jaren ook binnen Leerdam en omstreken zijn sporen als vrijwilliger ruimschoots verdiend.
Van 2010 tot begin 2017 is Anne Cazemier in diverse functies (lid van de ledenraad, lid van het coöperatiefonds en voorzitter van de themagroep innovatie) actief geweest binnen de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Hij is voor deze organisatie actief geweest vanwege zijn netwerk en zijn deskundigheid op het gebied van innovaties. Ook binnen het bestuur van stadspodium GO, waarvan de heer Cazemier vanaf juni 2015 deel uitmaakt, worden zijn kennis en zijn grote netwerk zeer gewaardeerd. Stichting Pilgram Initiatief is in 2015 door de heer Cazemier opgericht met het doel culturele activiteiten in de breedste zin en in relatie tot de historie van Leerdam te enthousiasmeren en te coördineren. Onder het voorzitterschap van de heer Cazemier is een aantal activiteiten ontplooid, zoals de aanschaf van een muziektent en de realisatie van een theaterproductie en multimediale presentatie rond Joost de Jonge, een voormalige Leerdamse predikant. Tot slot heeft Anne Cazemier ook zijn sporen binnen de Lions Club ruimschoots verdiend. Ruim 25 jaar maakt hij reeds deel uit van deze organisatie, die de medemens, die het minder of moeilijk heeft met raad en daad helpt.

Bron: Het kontakt Leerdam

Actueel