Aanvullende diervoeders

Aanvullende diervoeders zijn mengvoeders met een hoog gehalte aan bepaalde stoffen, die echter, wegens hun samenstelling, slechts toereikend zijn als dagrantsoen indien zij samen met andere diervoeders worden gebruikt. Onder deze noemer vallen een grote variëteit aan producten. Het bekendste zijn mineralenmengsels voor rundvee en producten voor zelfmengende varkens en pluimveehouders met alle toevoegmiddelen en mineralen.